İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kurallarını uygulamayı, çalışanlarımız ve firmamız için bir zorunluluktan öte, insani ve vicdani bir sorumluluk olarak görmekteyiz.

Makine ekipman kullanan iş yeri birimlerimizin tüm makine ve ekipman bakımları ile periyodik kontrolleri aksatılmadan yapılmaktadır. İş yeri birimlerimizin sorumluları ile birlikte haftalık ve aylık İSG yürüyüşleri yaparak, mevcut kontrol listelerimiz (checklist) üzerinden notlar alarak proaktif bir yaklaşım ile olası iş kazalarını önlemek, önlenemez tehlikelerin olduğu durumlarda riskleri en az seviyede tutmak bizim için büyük önem arz etmektedir.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerimiz değişik işyeri birimlerimizin çalışma şartlarına ve doğasına uygun olarak hazırlanmıştır. Özel görev ve sorumluluğu olan personellerimize görevi gereği yaptıkları işlerle ilgili mesleki eğitimler aldırıyoruz.

Bir asra yaklaşan lastik yolculuğumuz ile çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza değer katmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz.